Gazelleindsatsen er for dig, der har brug for hjælp til at komme godt i gang med uddannelse eller job. Det kan også være, at du har brug for hjælp til at blive i din praktik, uddannelse eller job.

Gazelleindsatsen varetages af en medarbejder fra Ungecenteret. Gazellemedarbejderen hjælper dig med at lægge en plan for uddannelse, praktik eller job. Du kan også få hjælp til, hvordan du finder vej i kommunens mange krav og muligheder. Gazelleindsatsen har udelukkende uddannelses- og beskæftigelsesrettet fokus. Du kan derfor ikke starte i gazelleindsatsen, hvis dine helbredsmæssige udfordringer overstiger dine muligheder for uddannelses- og/eller job.

Gazellemedarbejderen kan følge dig i forbindelse med overgange og støtte dig i at gennemføre din uddannelsesplan. Gazellemedarbejderen kan også være bindeled og koordinere kontakten til andre kommunale instanser. Du kan komme i kontakt med en gazellemedarbejder ved at ringe til den eller møde op i åbningstiden. Gazellemedarbejderen kan efter aftale også tage kontakt til dig, hvis du fx aftaler det med din egen læge, dine  forældre, eller andre. Gazellemedarbejderen kan også hjælpe dig videre til den rette hjælp og vejledning i kommunen, hvis de ikke selv kan hjælpe. 

Efter afslutning kan gazelleindsatsen genetableres for en periode, hvis du oplever nye udfordringer. 

Gazelleindsatsen varetages af to personer fra Ungecentret på Asylgade 18b. 

 

Sådan kommer du i kontakt med en gazellemedarbejder

Er du ung mellem 18-29 år, kan du henvende dig til gazellemedarbejderne på Asylgade 18b, enten telefonisk eller ved personligt fremmøde. 

Kjeld Kjærsgaard: tlf.: 2183 4917 
Allan Skov Eskebjerg: tlf.: 2183 4915

Vores åbningstider på Asylgade 18b: 
Mandag: kl. 8.00-15.30
Tirsdag: kl. 8.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 8.00-17.00
Fredag: kl. 8.00-14.00

Du kan komme og få en uformel samtale på Asylgade 18b med en gazellemedarbejder for afklaring af din situation og evt. støttebehov.