Uddannelsesvejledningen i Skanderborg kommune er forankret i Ungecenteret, som er en del af den kommunale ungeindsats (KUI). Vi vejleder unge fra 7. klasse til de fylder 30 år. 


Vi er sektoruafhængige og vi vejleder efter "Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv."

Vi sikrer dette ved blandt andet at: 
•    vejlede individuelt, kollektivt og opsøgende
•    planlægge introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik
•    udarbejde uddannelsesplaner sammen med de unge
•    lave uddannelsesparathedsvurderinger 
•    visitere til særlige tilbud